KØREKORTATTEST


KØREKORT

Kørekort fornyes efter 01.Juli 2017 udelukkende på "Borgerservice". Borgerservice fremsender anmodning om fornyelse af kørekortet til politiet. Kun såfremt politimesteren udbeder sig sundhedsmæssige oplysninger i forbindelse med fornyelse af kørekortet, skal der foretages en lægelig vurdering via en "Kørekortsattest".  Denne attest betales af ansøgeren og koster efter  01.08.2017 Kr. 500,00

Ved førstegangs erhvervelse af kørekort skal der altid skrives en lægeattest, og denne attest koster Kr. 400,00

 

En lægeattest til kørekort skal altid foreligge i følgende tilfælde:

 1. Ved udstedelse af første kørekort, undtagen kørekort til lille knallert.
   
 2. Ved udvidelse af kørekort til vogntog bestående af en person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg, og hvor vogntogets samlede tilladte totalvægt ikke overstiger 4.250 kg.  Desuden til traktor/motorredskab.
   
 3. Ved generhvervelse af førerretten, når denne har været inddraget af lægelige grunde eller på grund af afhængighed af euforiserende stoffer eller på grund af manglende ædruelighed.
   
 4. Ved udstedelse af dansk kørekort på baggrund af kørekort, der ikke er erhvervet i et EU- eller EØS-land, med mindre kørekortet er erhvervet på færøerne eller i Grønland.
   
 5. Hvis kørekortets gyldighedstid er individuelt fastsat efter kørekortbekendtgørelsens § 83,stk.1.
   
 6. Ved ansøgning om fornyelse af eller udvidelse til kørekort til katagori: C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D, og D/E, samt ved kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og til kørekort med påtegning om godkendelse som kørelærer
   
 7. Ved ansøgning om fornyelse af kørekort til stor knallert, motorcykel, almindelig bil, almindelig bil med stort påhængskøretøj, traktor og motorredskab dvs. katagorierne: AM, A1, A2, A, B, B+, T/M og B/E, hvor kørekortet udløber pga alder, er der ikke længere krav om en lægeattest. Med undtagelse af de tilfælde, hvor borgerservice eller politiet har oplysninger om, at der tidligere har været udstedt et tidsbegrænset kørekort pga helbredsproblemer. I disse tilfælde skal ansøger vedlægge en lægeattest.